سه‌شنبه 1 فروردین – جمعه 4 فروردین تعطیل
شنبه 5 فروزدین دکتر عبدالوهاب (ایرج) البرزی (متخصص اطفال؛فوق‌تخصص عفونی اطفال) – دکتر بنانی (متخصص جراحی‌عمومی؛فوق‌تخصص جراحی اطفال) – دکتر فراشبندی (متخصص روان‌پزشکی) – دکتر خورشیدی (متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری)
یکشنبه 6 فروردین دکتر عبدالوهاب (ایرج) البرزی
دوشنبه 7 فروردین دکتر عبدالوهاب (ایرج) البرزی – دکتر بنانی
سه‌شنبه 8 فروردین دکتر عبدالوهاب (ایرج) البرزی – دکتر نجمه سمیعی ( متخصص زنان و زایمان)
چهارشنبه 9 فروردین دکتر عبدالوهاب (ایرج) البرزی – دکتر بنانی – دکتر فراشبندی
پنج‌شنبه 10 فروردین دکتر ولی محمدبیگی (متخصص جراحی‌عمومی)