در این بخش که جنب اوژانس بیمارستان قرار دارد، نمونه برداری از پروستات، تیرئیید، سینه، و توده های شکمی در روزهای پنجشنبه صبح توسط دکتر «مهرزاد لطفی» انجام می شود.

جهت هماهنگی با بخش رادیولوژی هماهنگ شود.