مجتمع درمانگاه ها (مطب پزشکان) بیمارستان دنا در طبقه دوم ساختمان قدیم قرار دارد. در درمانگاه بیمارستان دنا تخصص های مختلف شامل : اطفال و نوزادان، داخلی قلب،زنان و زایمان، داخلی گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، مغز و اعصاب ارائه می شود.

برنامه درمانگاه

روز هفته صبح عصر
شنبه دکتر فخار دکتر عبدالله پور دکتر سرور دکتر بهزادی دکتر هوشداران (ساعت 10-12) دکتر فخار دکتر شادمان (ساعت 6)
یکشنبه دکتر فخار دکتر عبدالله پور دکتر سرور دکتر بهزادی دکتر فخار دکتر رباطی
دوشنبه دکتر فخار دکتر عبدالله پور دکتر سرور دکتر بهزادی دکتر ضرغامی دکتر هوشداران (ساعت 10-12) دکتر فخار دکتر شادمان (ساعت 6)
سه‌شنبه دکتر فخار دکتر عبدالله پور دکتر سرور دکتر بهزادی دکتر رضازاده دکتر محمد بیگی (ساعت 10-12) دکتر فخار دکتر رباطی دکتر بنانی دکتر محمدحسینی (ساعت 5)
چهارشنبه دکتر فخار دکتر عبدالله پور دکتر سرور دکتر باشتی دکتر هوشداران (ساعت 10-12) دکتر فخار دکتر شادمان (ساعت 6)
پنج‌شنبه دکتر فخار دکتر عبدالله پور دکتر محمد بیگی (ساعت 10-12) دکتر فخار

**دکتر سرور فعلا ایران نیستند