بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

تامین اجتماعیتامین اجتماعی
نوینبیمه نوین
فلات قاره
کانون سردفترانبیمه کانون سردفتران
شهرداری
پاسارگاد
آسیا
دی
کوثر
معلم
بازنشستگان شرکت نفت
دانا
وزارت دفاع
تجارت نو
ملت
سامان
رازی
بانک مرکزی
بانک تجارت
بانک سپه
بانک کشاورزی
بانک مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سینا
بانک ملی
بانک توسعه صادرات

آدرس و شماره تلفن

  • 0713649041-19

  • info@denahospital.com

  • شیراز – ستارخان – کوی دنا -بیمارستان دنا