پزشکتخصص
دکتر رجبیان ENT و جراحی پلاستیک
دکتر فرامرزیENT و جراحی پلاستیک
دکتر مهرداد البرزیENT و جراحی پلاستیک
دکتر افشین ضیایی ارتوپدی
دکتر جابریارتوپدی
دکتر سورنا رضازادهارتوپدی
دکتر سلوکیارتوپدی
دکتر حسین اتحادیارتوپدی
دکتر علی حقیقت ارتوپدی
دکتر علیرضا توکلیارتوپدی
دکتر محمدامین پورعلی محمدیارتوپدی
دکتر غلامحسین شاهچراغیارتوپدی
دکتر کاوه باشتی
ارتوپدی
دکتر مشکساران
ارتوپدی
دکتر مظفریان
ارتوپدی
دکتر محمدجواد فراهانی
ارتوپدی
دکتر نامداری
ارتوپدی
دکتر نوراییارتوپدی
دکتر پژمان موحدیاطفال
دکتر عبدالوهاب (ایرج) البرزی
اطفال
دکتر مهرداد رستگاریاطفال
دکتر رهسپار جراحی پلاستیک فک و صورت
دکتر مسعود امینیجراحی عمومی
دکتر بستانیان
جراحی عمومی
دکتر بنانی
جراحی عمومی
دکتر ملک حسینی
جراحی عمومی
دکتر حکمت نژادجراحی عمومی
دکتر ده بزرگیجراحی عمومی
shadman[denahospital]دکتر شادمان
جراحی عمومی
دکتر صلاحی
جراحی عمومی
atefi[denahospital]دکتر عاطفی
جراحی عمومی
دکتر سیروس عباسی
جراحی عمومی
دکتر عاقبتیجراحی عمومی
دکتر فرزاد هوشدارانجراحی عمومی
دکتر فضل اله هوشداران
جراحی عمومی
دکتر یوسفی
جراحی عمومی
دکتر مجید اکرمیجراحی عمومی
دکتر امیر حیدریان
جراحی عمومی
دکتر محسن رضا منصوریانجراحی عمومی
دکتر محسن رضا منصوریانجراحی عمومی
دکتر شهرام پایدارجراحی عمومی
دکتر صدیقه طهماسبی
جراحی عمومی
دکتر راسخی
جراحی عمومی
دکتر محمد رضا رادپی
جراحی عمومی - قلب
دکتر اعجاز احمدجراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر تدینجراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر خورشیدیجراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر شهریاریجراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر عبدالمجید عرفانجراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر فرهاد میرکاظمی
جراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر محمدرضا سلطانی
جراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر گشتاسبیجراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر صدراییجراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر علی آزیافرجراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر منصوری جراحی کلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست)
دکتر مهشید فلاجیچشم
دکتر ترابی داخلی
دکتر سالاریداخلی
دکتر سمیرا زارع فرداخلی
دکتر شهریاریداخلی
دکتر کامبیز آقاصادقیداخلی
دکتر طهمورث نیکنامداخلی
دکتر کامگارداخلی
دکتر نجات بخش
داخلی
دکتر مرجان محبوبیزنان و زایمان
دکتر لیلا قاسم پور شیرازیزنان و زایمان
دکتر افسون رضاییزنان و زایمان
دکتر ژاله بوستانیزنان و زایمان
دکتر ایرج بینازنان و زایمان
دکتر پرتو علم
زنان و زایمان
دکتر پروانه بزرگی
زنان و زایمان
دکتر پروین طالبیان فر
زنان و زایمان
دکتر پکاه کرامتیزنان و زایمان
دکتر ثریا سمندیزنان و زایمان
دکتر رحیم مصباحی
زنان و زایمان
دکتر رزیتا ادیبیزنان و زایمان
دکتر رویا نجات الهی
زنان و زایمان
دکتر زهرا شمالی زنان و زایمان
دکتر مژگان صیادیزنان و زایمان
دکتر زهرا صرافزنان و زایمان
دکتر زهرا مهیمنیزنان و زایمان
دکتر معصومه زارعیزنان و زایمان
دکتر سعید البرزیزنان و زایمان
دکتر سوادبه هوشمند
زنان و زایمان
دکتر سولماز محمدیزنان و زایمان
دکتر شهداخت معتضدیانزنان و زایمان
دکتر صدیقه دهباشیزنان و زایمان
دکتر صدیقه عموییزنان و زایمان
دکتر فاطمه حاجی باقری زنان و زایمان
دکتر هادی باقری زنان و زایمان
دکتر فتانه افتخارزنان و زایمان
دکتر فتانه شوشتریانزنان و زایمان
دکتر اعظم علی اکبریانزنان و زایمان
دکتر مهناز پاک نیتزنان و زایمان
دکتر فخرالسادات جامعیزنان و زایمان
دکتر فرزانه نجات الهی
زنان و زایمان
دکتر فریده خرمیزنان و زایمان
دکتر کتایون کارگرزنان و زایمان
دکتر گلنار سرورزنان و زایمان
دکتر ماندانا سعادتزنان و زایمان
دکتر محمد ابراهیم پارسانژادزنان و زایمان
دکتر محمود ارسلان زادهزنان و زایمان
دکتر مرتضی ابطحیزنان و زایمان
دکتر مریم پیشوایی
زنان و زایمان
دکتر مریم سلطانیزنان و زایمان
دکتر مریم کسرائیانزنان و زایمان
دکتر مژده حسینیزنان و زایمان
دکتر پوربرفه‌ایزنان و زایمان
دکتر مژده ممتحنزنان و زایمان
دکتر مژگلن قدیریزنان و زایمان
دکتر ندا رحیمی رادزنان و زایمان
دکتر سیده مرضیه طباطباییزنان و زایمان
دکتر مهرانا قاسم خانیزنان و زایمان
دکتر مهسا مصباحی
زنان و زایمان
دکتر مینو رباطیزنان و زایمان
دکتر نام آور جهرمی
زنان و زایمان
دکتر نجمه سمیعیزنان و زایمان
دکتر فاطمه شعاعیزنان و زایمان
دکتر معتمد
قلب
دکتر مصطفی فتاحی
قلب
دکتر مجید عربیقلب
دکتر ساسان عفیفیقلب
دکتر احمد علی امیرغفرانقلب
دکتر استوانقلب
دکتر ایرج عبداله پورقلب
دکتر بهرام امینیانقلب
دکتر جلال زمانیقلب
دکتر چریکیقلب
دکتر حمید آموزگارقلب
دکتر شهداد خسروپناه قلب
دکتر کجوریقلب
دکتر غلامحسین عجمیقلب کودکان
دکتر محمد برزوییقلب کودکان
دکتر سعید بهزادیکلیه و مجاری ادرار (اورولوژیست) - داخلی
دکتر بیژن زمانی زاده مغز و اعصاب (نورولوژیست)
taghipour[denahospital]دکتر موسی تقی پور دکتر تقی پور مغز و اعصاب (نورولوژیست)
دکتر حق نگهدارمغز و اعصاب (نورولوژیست)
دکتر مجید پناهندهمغز و اعصاب (نورولوژیست)
دکتر حسینعلی خلیلیمغز و اعصاب (نورولوژیست)
دکتر افشین برهان حقیقیمغز و اعصاب (نورولوژیست)
دکتر محمد باقر رنجبر
مغز و اعصاب (نورولوژیست)
دکتر مطلبیمغز و اعصاب (نورولوژیست)
دکتر نهاوندیمغز و اعصاب (نورولوژیست)