بیماری کرونا، راه های انتقال، و دوران نهفتگی آن

۱۴۰۰-۱-۲۴ ۰۶:۳۳:۱۹ +۰۰:۰۰

بیماری کووید19 (یا آنگونه که در ایران معروف است، کرونا ) یک بیماری تنفسی است که توسط جدیدترین نوع کشف شده ویروس های کرونا با نام SARS-COV2 ایجاد می شود. راه اصلی انتقال آن از طریق ذرات آلوده تنفسی بزرگ یا کوچک فرد آلوده است، وقتی که فرد آلوده عطسه، سرفه یا صحبت می کند. [...]