امکانات رفاهی بیمارستان

باجه و خودپرداز بانک صادرات  در طبقه اول و دوم
بوفه در طبقه دوم
کافی شاپ در طبقه همکف
نمازخانه واقع در طبقه همکف (به دلیل شیوع کرونا تعطیل است)
 امکان تهیه غذا از سلف سرویس بیمارستان
 اتاق مخصوص شیردهی برای مادران شیرده مراجعه کننده به درمانگاه در طبقه دوم
 کلینیک درد واقع در درمانگاه (طبقه دوم)