** توجه شود که هدف اصلی واکسن جلوگیری از نوع شدید بیماری و مرگ (و نه ابتلا) است و واکسن ها تا 3 هفته بعد از تزریق اثر خود را بر سیستم ایمنی نمی گذارند و لذا تمام اصول پیشگیری باید همچنان رعایت شوند.

واکسن

مجوز

کارایی

فاصله پیشنهادی بین دوزها

سینوفارم (BIBP) اضطراری سازمان بهداشت جهانی (7 مِی 2021) 79% 3-4 هفته
آسترازنکا(ChAdOx1-s) اضطراری سازمان بهداشت جهانی (15 فوریه 2021) 63.09% 8-12 هفته
اسپوتنیک اضطراری روسیه و 70 کشور دیگر (آگوست 2020) 91.6% 21-60 روز
کوو ایران برکت اضطراری ایران (24 خرداد 1400)  80-90% (غیر؛قطعی) 3-4 هفته