• بیمارستان دنا

لینک های مفید

جواب آزمایش
آدرس پزشکان
بیمه ها
استخدام
پمفلت آموزشی

براساس اعلان وزارت بهداشت و شواهد ملی و تحقیقات صورت گرفته مردان در تمام دنیا بنا به دلایل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی کمتر از زنان به سلامتی خود توجه می‌کنند.بنابراین برگزاری هفته ملی سلامت مردان ایرانی (سما) در اولین هفته اسفند ماه هر سال،فرصت مناسبی برای جلب نظر سیاست گذاران،تصمیم سازان حوزه بهداشت و سلامت،عموم مردم و مردان جامعه و دولت بمنظور توجه به سلامت مردان در جامعه و خانواده می‌باشد.در سال جاری این رویداد در شرایطی برگزار می‌‍شود که همه گیری کووید_19 با ورود سویه جدید اومیکرون اهمیت توجه همگانی به اصول اولیه پیشگیری از این بیماری،شامل استفاده از ماسک،رعایت فاصله اجتماعی،شستشو و ضدعفونی کردن دست ها و انجام واکسیناسیون را بیشتر کرده است.
امسال نیز این هفته با هدف تلاش برای آگاهی مردان و تشویق آنان برای مشارکت در توسعه برنامه های بهداشتی پایه و واکسیناسیون که می‌تواند به عبور جامعه از این بحران کمک نماید برگزار خواهد شد.

بیمارستان دنا